AVญี่ปุ่น ช่างกล้องจับนางแบบเย็ดกันในคาที่ถ่ายแบบเลยเพราะว่ายังไม่มีคนมาถึงก้อเลยเย็ดกันก่อนละกัน

AVญี่ปุ่น ช่างกล้องจับนางแบบเย็ดกันในคาที่ถ่ายแบบเลยเพราะว่ายังไม่มีคนมาถึงก้อเลยเย็ดกันก่อนละกัน

สาวน้อยนางแบบวันนี้มีนัดกันไปถ่ายแบบแล้วก้อได้อาบน้ามแต่งตัวพร้อมที่จะออกไปถ่ายแบบนี้แล้วก้อได้ตื่นแต่เช้าเลยแล้วจากนั้นก้อได้กำลังนั่งรถไปที่กองถ่าย แล้วก้อได้นั่งรถไปเล่นโทรสัพไปด้วยไม่รมีอะไรทำเพราะว่ากองถถ่ายก้ออยู่ไม่ไกล้ และก้อไม่ไกลด้วย แล้วก้อได้นั่งเล่นอะไรในรถไปเรื่อย แล้วสักพักก้อได้ถึงกองถ่ายพอดีเลยแล้วก้อได้เดินเข้าไปในกองถ่ายแล้วก้อหนังAVได้เจอคากล้องประจำตัวของสาวน้อยนั้นเองก้อได้พากันเดินเข้าไปหาคากล้องแล้วก้อได้คุยกันอะไรกันแล้วก้อได้ถามตากล้องว่ายังไม่มีคนอื่นมาถึงหรอ แล้วจากนั้นตากล้องก้อได้พาสาวน้อยไปนั่งเล่นที่โขฟาก่อนแล้วก้อได้ไปนั่งคุยกัน แล้วคุยไปคุยมาแล้วตากล้องเงี่ยนสะงั้นอะ แล้วจากนั้นก้ได้จับนางแบบเย็ดก่อนเลยละกันระหว่างรอคนอื่นมาครบ แล้วก้อได้จับนางแบบเย็ดกันที่โชฟาเลยแบบว่าสุดๆไปเลยสาวน้อยนางแบบคนนี้

Fifa55

xxx เรื่องอื่น